Image 1 of 1
visser4.jpg
Foto: VidiPhoto<br />
<br />
DRIEL - Nu door de lage waterstand in de rivieren de deuren van de stuw in Driel gesloten is, is het een stuk rustiger vissen in de Neder-Rijn. De stroming is nu flink minder. Sportvissers maken bovendien dankbaar gebruik van de mogelijkheid nu dichter bij de diepere gedeelten van de rivier te kunnen vissen. Om te voorkomen dat het scheepvaartverkeer op de Boven-Rijn in de problemen komt, is de stuw bij Driel gesloten. De waterstand in de grote rivieren zakt nog steeds door de aanhoudende droogte van deze zomer. Sproeiverboden blijven voorlopig gehandhaafd. Waterschappen laten hier en daar extra water in om de stand in sloten en watergangen op peil te houden