Image 1 of 1
stek5.jpg
Foto: VidiPhoto<br />
<br />
OPHEUSDEN - De broers Gijsbert en Geurt van Setten zijn donderdag op geheimzinnige wijze aan het werk in hun zogenoemde Roll-Air-kas met gasfles en ledlampen. Het is de boomkwekers gelukt om op grote schaal bomen te telen op eigen wortel, een unicum in Europa. Oftewel, van stekjes worden bomen opgekweekt. In de laanboomteelt is dat ongebruikelijk. Kwekers gebruiken nu nog onderstammen van andere bomen om mee te enten. Voordeel is snell groei. Nadeel is gevoeligheid voor ziekten en vergroeiingen bij de entplek. Stekken was tot nog toe enorm bewerkelijk en op professionele basis praktisch niet uitvoerbaar. De Opheusdense broers is dat nu wel gelukt. Inmiddels hebben ze 20.000 kaarsrechte bomen (110 soorten) opgekweekt. Wat hun geheim is vertellen ze niet. Ze presenteren hun vinding komende week op Expo TCO in Opheusden, een vakbeurs voor bomen en techniek. Inmiddels is er internationaal veel belangstelling voor de Nederlandse vinding omdat bomen zo uiteindelijk minder verzorzing nodig hebben en minder gevoelig zijn voor ziekten.