Image 1 of 1
zwijn5.jpg
Foto: VidiPhoto..DE STEEG - Op de Zuidoost-Veluwe zijn meer wilde jonge zwijnen geboren dan op andere plaatsen op de Veluwe. Dat is de voorzichtige conclusie van de eerste zwijnentellingen die op dit moment op diverse plaatsen in Nederland worden uitgevoerd door landgoedeigenaren en natuurbeheerders. De tellingen zijn nodig om de zwijnenstand te bepalen. Afhankelijk van de draagkracht van een gebied (waaronder de hoeveelheid voedsel) wordt dan bepaald hoeveel wilde zwijnen er dit jaar moeten worden afgeschoten. Hoe hoger de wildstand, des te groter de schade bij boeren en aan sportvelden en hoe meer ongevallen.