Image 1 of 1
nijlgans5.jpg
Foto: VidiPhoto<br />
<br />
DODEWAARD - Een moeder nijlgans geeft maandag haar pasgeboren jongen zwemles in de vijver langs de A15 bij Dodewaard. Hoewel nijlganzen doorgaans vrij vroeg in het voorjaar hun eieren uitbroeden, soms zelfs al rond half februari, is begin januarie wel uitzonderlijk vroeg. Bij Dodewaard zwemmen zelfs meerdere ganzenparen met jongen. Oorzaak is vermoedelijk de zachte decembermaand. Nijlganzen nemen de laatste jaren in aantallen explosief toe, mede als gevolg van een jachtverbod in diverse provincies. Omdat de van oorsprong uit de Nijldelta afkomstige dieren enorm agressief zijn, en andere watervogels verjagen en zelfs doden, zijn ze ook bij natuur- en vogelverenigingen niet populair. Doordat ook het vlees van deze exoot niet smakelijk is, zorgen ze alleen voor overlast en dan met name in de agrarische sector.