Image 1 of 1
exam7.jpg
Foto: VidiPhoto..HEMMEN - Er dreigt een tekort aan melkveehouders in Nederland. Sven Wiggelo uit Hemmen laat woensdag een proeve van bekwaamheid zien op de melkveehouderij van de familie Brons VOF uit Hemmen. Volgens vakexaminator Johan den Hartog (l.) van het Helicon College in Geldermalsen dreigt er echter een groot tekort aan melkveehouders. Hoewel het aantal melkveehouderijen krimpt van 22.000 nu naar 12.000 in 2014, zijn er te weinig opvolgers voor deze bedrijven. Per jaar zijn er zo'n 400 studenten nodig, terwijl er zich maar 300 aanmelden. Sinds dit jaar is op een aantal Middelbare Agrarische Scholen de Proeve van Bekwaamheid ingevoerd. Vroeger was de schoolcomponent voldoende om te slagen. Tegenwoordig moeten ze naast theorie ook in de praktijk aan bepaalde eisen voldoen.