Image 1 of 1
boot5.jpg
Foto: VidiPhoto<br />
<br />
OPHEUSDEN – Wateroverlast of niet. Landmeetkundigen van de Combinatie Dijkverbetering HOP (Hagenstein-Opheusden) moeten woensdag de boot in om het hoogteverschil te meten in de uiterwaarden langs de Rijndijk bij Opheusden. Een deel van het buitendijkse gebied staat nog blank na het hoogwater van vorige week. Normaal gesproken worden de metingen te voet uitgevoerd. Omdat in opdracht van Waterschap Rivierenland in april al gestart wordt met de dijkverlegging bij Opheusden in de Betuwe, moeten voor die tijd de voorbereidende werkzaamheden afgerond worden. Tussen Hagenstein en Opheusden worden over een lengte van 30 km. tot en met 2016 diverse dijkverbeteringen uitgevoerd. De meest ingrijpende aanpassing is het verplaatsen van de dijk bij Opheusden richting rivier. Daarnaast worden op diverse plekken damwanden geslagen en taluds verbreed en verhoogd. Waar nodig worden ook watergangen verplaatst. De Combinatie Dijkverbetering HOP is een samenwerkingsverband tussen de aannemers GMB en Van Oord.