Image 1 of 1
restau3.jpg
Foto: VidiPhoto..MAARSEN - Vlak onder de torenhaan van de katholieke Heilig Hart kerk in Maarssen leggen leidekkers nieuwe leien op de torenspits. Het werk, dat nog ongeveer acht weken duurt, is onderdeel van een grootscheepse restauratie van de kerk. Kosten: zo'n 5 miljoen gulden. De leien komen uit het Engelse Wales en kunnen zeker 100 jaar mee. Restauraties waarbij de leien .vervangen moeten worden, zullen in de toekomst flink meer geld gaan kosten. Dat komt omdat voor het delven van leisteen steeds dieper gegraven moet .worden..