Image 1 of 1
bezink6.jpg
Foto: VidiPhoto..OOSTERBEEK - In opdracht van de provincie Gelderland worden in het waterwingebied langs de provinciale weg Arnhem-Ede, ter hoogte van Oosterbeek,bijzondere grondwaterbeschermingsmaatregelen genomen. Het gaat om een voor de provincie Gelderland uniek project. Het verontreinigde wegwater van de N224 wordt in een betonnen bezinkkolk (foto) opgevangen, waarna het via een overstort in een bezinkbassin terecht komt. Daarmee voorkomt de provincie dat het grondwater wordt geïnfiltreerd. Hoofdaannemer van dit ruim 1 miljoen euro kostende project is Van Gelder uit Elburg, terwijl Romein Beton uit Dodewaard de betonelementen levert.