Image 1 of 1
gemaal4.jpg
Foto: VidiPhoto..KINDERDIJK - De werkzaamheden rond het sluizencomplex van Kinderdijk zijn bijna gereed. De afgelopen maanden is een nieuwe maalkolk aangelegd, zijn er twee pompen bijgekomen en is de sluis in de Overwaard aangepast. Reden voor de werkzaamheden, die 6,5 miljoen gulden kosten, is de verwachte toename van regenwater de komende jaren. Tijdens hoge waterstanden in de Lek kwam het regelmatig voor dat de boezembemaling stagneerde. Met de uitgevoerde aanpassingen moeten die problemen tot het verleden behoren.