Image 1 of 1
silo.jpg
Foto: VidiPhoto..LIENDEN - In het Betuwse Lienden wordt een van de laatste nieuwe veevoerderfabrieken van Nederland gebouwd. Omdat er steeds meer agrarische bedrijven verdwijnen, neemt ook de afzet van mengvoeders af. Het mengvoederbedrijf Van Cooten uit Woudenberg, bouwt in Lienden langs de Rijn een geheel nieuwe fabriek. De oude locatie in Woudenberg komt dan te vervallen. Van Cooten is een van de laatste particuliere en niet-gefuseerde mengvoerderbedrijven van Nederland.