Image 1 of 1
bouw6.jpg
Foto: VidiPhoto..ARNHEM - Een medewerker van het Nederlands Openluchtmuseum vernieuwt de dakgoten van de koopmanswoning in de Zaanstreek. Omdat het budget van het Openluchtmuseum noodzakelijk onderhoud niet toelaat, wordt op dit moment gewerkt aan een adoptieprogramma. Bedrijven kunnen dan een gebouw adopteren en (financieel) onderhouden. Het museum hoopt vooral op respons van bedrijven uit de bouwwereld. Het Nederlands Openluchtmuseum werd in 1991 als eerste van de rijksmusea verzelfstandigd. Hoewel het museum rijkssubsidie krijgt en eigen inkomsten heeft, blijft men voor een deel afhankelijk van bijdragen van diverse overheden, fondsen en het bedrijfsleven.