Image 1 of 1
sluis8.jpg
Foto: VidiPhoto..WIJK EN AALBURG - De bouw van de hoogwaterkering in het Heusdensch Kanaal bij Wijk en Aalburg, loopt een jaar achter op schema. De vertraging is opgelopen door het explosievenonderzoek bij en rond de keersluis. Omdat daarmee niet de deadline van 1 januari 2001 (Deltaplan Grote Rivieren) werd gehaald, is het overtromingsgevaar verminderd door het plaatsen van een damwand, dwars over de rivier, tijdens de winterperiode. Voor het scheepvaartverkeer is dit een groot probleem..Schepen moeten nu 6 uur omvaren. Naast de keersluis komt er ook een nieuwe brug voor het autoverkeer. Samen met een soortgelijk project in Andel, bedragen de bouwkosten ruim 100 miljoen gulden.