Image 1 of 1
hoogwater11.jpg
Foto: VidiPhoto<br />
<br />
DODEWAARD - Pompen of verzuipen maandag. Een achttal akkerbouwers en veehouders met grond in de uiterwaarden tussen Dodewaard en Ochten heeft de handen ineengeslagen om te voorkomen dat hun gewassen helemaal verloren gaan. Door het aanhoudende hoge rivierwater stijgt het kwelwater in de polder en dreigt het 400 ha. grote gebied (inclusief grasland en natuurgebied) onder water te komen. 's Winters is dat geen probleem, maar in deze tijd staat er zo'n 200 ha. aan gewassen als voeder- en suikerbieten, maïs en bonen. Zonder de inzet van een enorme installatie die 4000 kubieke meter water per uur uit de polder pompt, gaat deze wintervoorraad voor het vee verloren. De schade bedraagt nu al tussen de 50.000 en 100.000 euro. Bij de grootste gebruiker van het gebied, loonbedrijf Van der Woerd uit Zoelen, staat al zo'n 5 ha. maïs en bieten onder water. Bij melkveehouder Van Rooijen uit Dodewaard eenzelfde gebied aan maïs. Bij de andere agrariërs is dat minder, maar in totaal staat er zo'n 25 ha. aan gewassen blank. Het water in de Waal staat al drie weken boven de 12 meter. Zo'n lange periode met hoogwater in deze tijd van het jaar is nog niet eerder voorgekomen. Het hoge water in de grote rivieren houdt nog zeker tot eind deze week aan.