Image 1 of 1
damwand4.jpg
Foto: VidiPhoto..ANGEREN - Langs de Rijndijk Doornenburg-Huissen, ter hoogte van Angeren, worden stalen damwanden in de binnenkant het dijktalud gedrukt om twee historische kolken te behouden. De dijk wordt ter plaatse versterkt om het gevaar voor een dijkdoorbraak bij hoogwater te verminderen. Zonder het aanbrengen van damwanden zouden de oude kolken moeten verdwijnen door het verbreden van het talud. Nadeel van stalen damwanden is dat ze uiteindelijk gaan roesten en dus na een aantal jaren vervangen moeten worden.