Image 1 of 1
kerk20.jpg
Foto: VidiPhoto..SLIJK-EWIJK - Door de dijkverzwaring van de Waaldijk en het afgraven van de uiterwaarden in het kader van Ruimte voor de Rivieren, is het witte dijkkerkje in Slijk-Ewijk in de problemen geraakt. De werkzaamheden hebben voor diepe scheuren gezorgd in de gewelven. Op dit moment worden herstelwerkzaamheden verricht door restauratiebedrijf Hoffman uit Beltrum en vrijwilligers van de kerk. Waterschap Rivierenland heeft zijn aansprakelijkheid erkent en vergoedt 50 procent van de kosten. Foto: Een vrijwilliger laat een emmer met puin naar beneden zakken.