Image 1 of 1
koolzaad12.jpg
Foto: VidiPhoto..WAGENINGEN - Imkers plaatsen donderdag bijenkasten tussen het koolzaad op een proefveld van de Wageningen Universiteit (WUR). De 3 ha grote akker met koolzaad langs de Rijndijk  is bedoeld voor zaadvermeerdering. Daarvoor is wel bestuiving door bijen nodig. De imkers mogen als beloning de honing 'oogsten'. Het is voor het eerst dat in Wageningen een proefveld met koolzaad staat. Het is dit jaar, het jaar van de bij. Doel is om meer mensen te interesseren om bijen te gaan houden, omdat deze diersoort in zijn voortbestaan wordt bedreigd door ziekten, bestrijdingsmiddelen en vergrijzing (minder imkers). Volgens de imkers heeft door te weinig variatie in gewassen op het platteland, de stadsbij en de stadsimker de toekomst..