Image 1 of 1
ooie4.jpg
Foto: VidiPhoto..HERWIJNEN - De inwoners van Herwijnen zijn er aan gewend, maar toevallige passanten slaan van verbazing stijl achterover. Ooievaars maken er een wandeling op de dijk of scheren vlak langs de daken van woningen, in de winter op zoek naar voedsel in de omgeving. In de buurt bevindt zich een ooievaarsstation, waarvan de ooievaars het vertikken om voor de winter naar Afrika te vliegen. Het gaat nog steeds erg goed met de ooievaars in ons land. Inmiddels zijn er meer dan 350 broedparen. In 1979 waren dat er nog maar negen.