Image 1 of 1
water17.jpg
Foto: VidiPhoto..TOLKAMER - Het waterpeil in de Rijn bij Lobith (Tolkamer) heeft maandag voorlopig zijn hoogste stand bereikt met 14.18/19 meter boven NAP. Vanaf dinsdag gaat het water langs de grote rivieren weer zakken. Tot grote problemen heeft het hoge rivierwater niet geleid. Op de ondergelopen kade bij Tolkamer waren wat aanpassingen nodig om de schepen te kunnen bereiken. Voor zowel ouderen als jeugd is het hoge water een boeiende attractie..