Image 1 of 1
waal.jpg
Foto: VidiPhoto..OOSTERHOUT - De bouw van de Nijmeegse Vinex-locatie De Waalsprong gaat gewoon door, zonder dat de plannen aangepast of vertraagd worden. Volgens nieuwe berekeningen blijkt de bouw en aanleg van scholen, wijkcentra en sportaccomodaties in het Waalspronggebied fors duurder te worden. Het gaat om een bedrag van bijna 90 miljoen gulden. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. In de Waalsprong zijn 12.000 woningen gepland. Foto: Een middagdutje moet kunnen.