Image 1 of 1
slotje3.jpg
Foto VidiPhoto<br />
<br />
VALBURG - Het gouden slotje op het Bijbeltje van beppe Aaltje de Vries-Bosch. Ooit vormde het goud een onderdeel van het gouden oorijzer van muoike Lysbeth. Het is nu in bezit bij de kleindochter van Aaltje de Vries, Ferdi Janssen-Bakker.