Image 1 of 1
plantje5.jpg
Foto: VidiPhoto<br />
<br />
EST - Bij paprikateler Wilfred van den Berg in Est, plaatsen Poolse werknemers maandag en vrijdag zo'n 220.000 jonge paprikaplantjes, goed voor een oogst van 20 miljoen rode paprika's. Dat lijkt veel, maar de ruim 10 ha in twee kassencomplexen is slechts 1 procent van het totale Nederlandse areaal. Bij de meeste paprikatelers vindt op dit moment de zogenaamde teeltwisseling plaatst. Oude planten er uit en na het schoonmaken van de kassen, jonge plantjes er in. De Poolse werknemers zijn daarbij onmisbaar. In maart 2015 worden dan de eerste paprika's weer geoogst. Ruim 95 procent van de productie gaat naar het buitenland, waarvan 50 procent bestemd is voor Duitsland. Volgens Van den Berg stijgt de consumptie van met name Nederlandse paprika's flink. Omdat er vrijwel geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt (mogen) worden, teelt Nederland, aldus Van den Berg de gezondste paprika's ter wereld.