Image 1 of 1
strip2.jpg
Foto: VidiPhoto..APELDOORN - De voormalige hoogspanningsgebouwen van de NUON in Apeldoorn krijgen een nieuwe bestemming. Daarvoor wordt de ontsierende beplating op de gebouwen van architect Fels, huisarchitect van de voorloper van de NUON (PGEM) verwijderd door slopersbedrijf G. E. van Dam uit Rhenen. Fels ontwierp de gebouwen volgens de filosofie van de Haagse School in baksteen. Later werd een stuclaag aangebracht. De monumenten worden herontwikkeld en in exploitatie genomen door BOEi, de Nationale Maatschappij tot Behoud, Exploitatie en Ontwikkeling van Industrieel Erfgoed. Het 10 kV-gebouw krijgt een bestemming als woon-werkgebouw. Het 50 kV-gebouw krijgt een bestemming als bedrijfsverzamelgebouw. De investeringen bedragen ongeveer 2,5 miljoen euro.