Image 1 of 1
kooten5.jpg
Foto: VidiPhoto<br />
<br />
APELDOORN - Ds. R. van Kooten van de Hersteld Hervormde gemeente Apeldoorn is zaterdag geridderd. De versierselen behorend bij koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werden hem opgespeld door de loco-burgemeester van Apeldoorn Hans Brouwer. Ds. Van Kooten was zaterdag precies 40 jaar predikant. In zijn dankwoord noemde Van Kooten als meest ingrijpende gebeurtenis in zijn leven, de breuk in de Nederlandse Hervormde Kerk van 2004. Foto: V.l.n.r. Dr. Jan Hoek, Alie Hoek-van Kooten, Koos de Jong, mevr. Van Kooten, ds. R. van Kooten.