Image 1 of 1
klaassen8.jpg
Foto: VidiPhoto..OCHTEN - De intensieve veehouderij, onder wie pluimveehouders, dreigt de dupe te worden van het nieuwe ruimtelijke beleid van de gemeente Nederbetuwe. Volgens het nieuwe bestemmingsplan mogen zij niet meer uitbreiden, ten gunste van fruitteelt en laanboomteelt. Een tiental agrarische bedrijven heeft inmiddels bezwaar ingediend tegen de plannen. Een van de gedupeerden is pluimveehouder W. Klaassen uit Ochten. Hij heeft op dit moment een bedrijf met 92.000 scharrelkippen. Foto: W. Klaassen tussen zijn scharrelkippen...