Image 1 of 1
muskus5.jpg
Foto: VidiPhoto<br />
<br />
OOIJ - Muskusrattenvanger Nico Evers maakt donderdag langs de Ooysebandijk in Ooij bij Nijmegen een vangkooi voor muskusratten gereed. In 2015 is het aantal gevangen muskusratten gedaald tot onder de 90.000. Dat betekent dat de al eerder ingezette daling doorzet. De daling ten opzichte van 2014 is ruim 6 procent. Tegelijkertijd is het aantal gevangen beverratten opgelopen tot ruim 1200 en dat is een stijging van 16 procent. De vangsten concentreren zich in het grensgebied met Duitsland. Zo'n 90 procent van de vangsten komen daar vandaan. De beverrat komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en is door de zachte winters snel in aantallen toegenomen, vooral in Duitsland. Daar wordt het dier echter nauwelijks bestreden, met als gevolg een instroom in Nederland. Muskus- en beverratten zorgen voor grote veiligheidsrisico's doordat ze gangenstelsels maken in waterkeringen.