Image 1 of 1
stal30.jpg
Foto: VidiPhoto<br />
<br />
DODEWAARD - Met een kraan worden dinsdag in snel tempo ecopanelen op het dak van de nieuwe veestal van melkveehouder Jan-Willem van Rooijen uit Dodewaard gehesen. Waar de meeste melkveehouders bouwen op de te verwachten groei, bouwt Van Rooijen omdat zijn huidige stal overbevolkt is. Voordeel is dat de boer nu niet in de financiële problemen komt omdat hij zijn huidige aantal koeien al had bereikt op 2 juli 2015, het ijkpunt voor het fosfaatstelsel. Veel boeren die op de groei hebben gebouwd, moeten of een deel van het vee verkopen of fosfaatrechten bijkopen. Omdat banken terughoudens zijn met financiëring is dat laatste vrij lastig. De nieuwe ligboxenstal van Van Rooijen biedt ruimte aan maximaal 190 koeien. De oude stal wordt opgenomen in de nieuwe, die 60 meter lang en 26 meter breed wordt. Van Rooijen verwacht dat hij daardoor meer melk kan produceren. "Meer ruimte, is meer rust, is meer melk." Over een maand hoopt aannemer J. G. Timmer uit Kesteren gereed te zijn. De koeien mogen pas in de herfst als ze naar binnen gaan ruiken aan hun nieuwe onderkomen.