Image 1 of 1
musk11.jpg
Foto: VidiPhoto..DODEWAARD - Rattenvanger H. Derksen van de provincie Gelderland leegt in de Betuwse sloten en vaarten zijn vangkooien. In deze periode begint de trek van (jonge) muskusratten van hun geboortegrond naar een ander gebied en dat is een goed moment om ze te vangen. De vangkooien worden daarom onder water bij duikers geplaatst. Het aantal muskusratten in Nederland is dit jaar flink toegenomen omdat er tijdens de MKZ-crisis geen ratten gevangen mochten worden in het buitengebied. De rattenvangers hebben er nu hun handenvol aan.