Image 1 of 1
kalf10.jpg
Foto: VidiPhoto..WAGENINGEN - Kalveren mogen zelf kiezen wat ze willen eten. Op dit moment wordt bij de Wageningen Universiteit (WUR) onderzocht: wat kiest het kalf zelf voor voedsel? De dieren mogen onbeperkt eten en drinken en kunnen kiezen tussen vier soorten voer (krachtvoer, hooi, stro en snijmaïs) en twee soorten drank (water en melk). Het onderzoek, onderdeel van een vierjarig project dat gefinancierd wordt door de kalversector en het ministerie van EL&I, heeft als doel het welzijn van vleeskalveren te bevorderen. Zo wordt een voedselstrategie ontwikkeld die beter bij het kalf past. Foto: Onderzoekster Laura Webb controleert de gezondheid van de dieren.