Image 1 of 1
vogelwacht.jpg
Foto: VidiPhoto..NIEUWEGEIN - Peter Peek (l) en Wietske Visser, vrijwilligers van de Vogelwacht Utrecht, markeren de nesten van weidevogels in de weilanden rond Nieuwegein. Een stok voor en achter het nest geeft de plek aan waar een nest zich bevindt. Een boer die het land bewerkt kan dan zien waar hij niet moet bemesten of rollen. Jaarlijks worden door het werk van de vrijwilligers honderden vogelnesten gespaard. Het gaat om met name kieviten, grutto's en tuureluurs. Het aantal boeren dat meewerkt aan weidevogelbescherming neemt ieder jaar flink toe. In diverse provincies krijgen boeren een premie per .gemarkeerd nest. Een kievitnest brengt 25 gulden op, de andere nesten 125 gulden. De provincie Utrecht subsidieert het weidevogelproject dit jaar voor het eerst....