Image 1 of 1
veil2.jpg
Foto: VidiPhoto..OCHTEN - Fruitteler De Heus uit Eck en Wiel controleert zijn zojuist aangevoerde aardbeien op de veiling in Ochten (Fruitmasters). De aanvoer van fruit in Ochten daalt. Grotere fruittelers verkopen hun produkten steeds vaker direct aan handelaren, zonder tussenkomst van de veiling. Fruitmasters waarschuwt de telers voor deze "kortzichtige" handelwijze. Ze lopen het risico tegen elkaar uitgespeeld te worden.