Image 1 of 1
vark12.jpg
Foto: VidiPhoto..WAGENINGEN - Wilde zwijnen hoeden. Althans, zo lijkt het. De acht dieren zijn onderdeel van een promotieonderzoek van Lennart Suselbeek van de Universiteit van Wageningen (WUR) in een ecologische studie naar de verspreiding van eikels. Onderzocht wordt of de reukzin van wilde varkens invloed heeft op de wijze waarop veldmuizen hun wintervoorraad eikels verstoppen. De muizen verbergen eikels steeds vaker per stuk, in plaats van per grote hoeveelheid. De vraag is of dat komt doordat wilde varkens steeds de voedselvoorraad plunderen..