Image 1 of 1
bord5.jpg
Foto: VidiPhoto..LENT - Een voor Nederlandse begrippen onbekend waarschuwingsbord in het dorp Lent wordt door actievoerder Richard Pals nog eens goed vastgeschroefd. De inwoners van het Waaldorp protesteren op deze ludieke wijze tegen de plannen van het Rijk om de dijk bij Lent te verleggen. Gevolg is dat een deel van het dorp gesloopt moet worden. Volgens onderzoek van een ingenieursbureau zou het wild, zoals herten, bij Lent het makkelijkst de Waal over kunnen zwemmen. Vandaar het waarschuwingsbord "Overzwemmend wild". Ook de gemeente Nijmegen is tegen. De Kamer debatteert nog voor de zomer over de dijkverlegging bij Lent.