Image 1 of 1
robot44.jpg
Foto: VidiPhoto<br />
<br />
BUNNIK - Tien van de meest bijzondere radiografisch bestuurbare robotmaaiers die in ons land verkrijgbaar zijn, vertoonden dinsdag hun kunnen op de steile taluds van Fort in Vechten bij Bunnik. Voor het fort, de op een na grootste in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, was gekozen vanwege het verschil in hoogte, diepte en steilte van de taluds, waarbij het uiterste werd gevergd van de maaimachines met en zonder rupsbanden. Volgens de deelnemers uit diverse Europse landen, is nauwelijks bekend dat de Nederlandse wet verplicht van robotmaaiers gebruik te maken als een talud een hellingsgraad heeft van meer dan 30 procent. In de praktijk wordt daar door veel groenbeheerders de hand mee gelicht en overheden controleren daar niet of nauwelijks op. Toch kwamen diezelfde overheidsinstanties, groen- en natuurbeheerders gisteren een kijkje nemen naar de laatste trends op het gebied van radiografisch maaien.