Image 1 of 1
oester6.jpg
Foto: VidiPhoto..YERSEKE - Topdrukte in de oesterputten van Yerseke. Zo vlak voor de Kerst is het keihard werken in de oestersector. Behalve dat de oesters toch al .populair zijn in deze tijd, is er bovendien sprake van een forse omzetstijging. Geschat wordt er dat er dit jaar zo'n 40 procent meer oesters verkocht worden .dan in 1998. Het meest geld wordt verdient met platte oesters uit Ierland. De "platte Zeeuwse" uit de Grevelingen is nog maar mondjesmaat te krijgen. .Debet daaraan is de oesterziekte Bonamia Ostrea en overwoekerende groei van wilde (creuze) oesters..