Image 1 of 1
tiecken2.jpg
Foto: VidiPhoto<br />
<br />
AERDT – De maatschap van Sander Tiecken (met overall) en Herman Lucassen in de Gelderse Waard bij Aerdt is overgestapt naar biologische bedrijfsvoering. Boerderij en grond, die in een Natura 2000-gebied liggen, worden gepacht van de Stichting Twickel de Gelderse Waard. De boeren richten het gebied opnieuw in met heggen tussen de percelen, akkerranden met bloeiende bloemen en en kruidenrijk grasland. Dwars door het gebied loopt de Oude Rijn.