Image 1 of 1
afschot8.jpg
Foto: VidiPhoto..DE STEEG - Jagers donderdag op landgoed Middachten bij De Steeg met een dode een keiler. Het wilde zwijn wordt vervolgens versleept, ontweid en op het kasteel schoongespoeld, waarna het naar de poelier gaat. Volgens het ministerie van LNV ligt de afschot van zwijnen dit jaar flink achter op schema. In totaal moeten er op de Veluwe 3500 varkens geschoten worden en mogen er maar zo'n 900 overblijven, maar door de slechte voedselsituatie en daardoor minder goede conditie zijn nog veel zeugen drachtig of hebben pas kleine biggetjes.  Foto: Jachtopzichter Henri Kleier toont het enorme gebit van de keiler.