Image 1 of 1
monu4.jpg
Foto: VidiPhoto..BENEDEN-LEEUWEN - Militairen van het 11 Pantser Genie Bataljon (SFOR en KFOR) uit Wezep leggen de laatste hand aan het monument voor gesneuvelde stoottroepers in Beneden-Leeuwen. Naast het monument staat de stoottroeperskapel en liggen enkele graven van gesneuvelde militairen. Ieder jaar is daar een herdenkingsplechtigeheid. Het monument is een initiatiefvan de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers en herinnert aan aan de inzet van Nederlandse stoottroepers in september en oktober 1994. Zij moesten er voor zorgen dat de Duitsers Zuid-Nederland niet heroverden.