Image 1 of 1
sluizen4.jpg
Foto: VidiPhoto..SAMBEEK - Het onderhoud aan de sluizen op de Maas is de laatste jaren een stuk kostbaarder geworden. Oorzaak is de toegenomen tonnage in de binnenvaart. De schepen worden steeds groter, waardoor Rijkswaterstaat vaker moet schutten. In plaats van vier schepen vroeger, kunnen er vaak hooguit een of twee schepen tegelijk in de sluis. De extra schuttingen zorgen voor meer onderhoud, dus extra kosten. Deze tendens zal zich de komende jaren doorzetten, verwacht Rijkswaterstaat. Foto: In de sluizen van het Brabantse Sambeek worden zo'n 150 schepen per dag geschut.