Image 1 of 1
gedenk6.jpg
Foto: VidiPhoto<br />
<br />
DODEWAARD - Op de algemene begraafplaats van Dodewaard is woensdag een gedenksteen onthuld voor de graven die eerder zijn geruimd. Met de letters op de gedenkplaat kunnen de namen van de overledenen worden gevormd. Herbegraven van gewone burgers komt in deze vorm zelden voor. De grafresten zijn in aparte kisten in een zogenaamde knekelput geplaatst. Normaal wordt daarna hooguit alleen het tijdsbestek vermeld wanneer de overledenen zijn gestorven. Nu kunnen met de letters op de plaat alle namen worden gevormd. Bovendien komen er, indien gewenst, nog naamplaatjes van alle overledenen. De gedenkplaat werd woensdag onthuld door de weduwe van de inmiddels overleden kunstenaar, Ben Joosten, en twee Dodewaardse kinderen.