Image 1 of 1
restauratie5.jpg
Foto: VidiPhoto<br />
<br />
VALBURG – In Valburg in de Betuwe is maandag begonnen met de tweede en laatste fase van de restauratie van de hervormde kerk, die dateert van de 11e eeuw. Behalve dat er aan de binnenzijde nieuw stucwerk wordt aangebracht, wordt ook de eikenhouten wand tussen kerk en consistoriekamer verwijderd. De Hervormde gemeente van Valburg-Homoet is een van de weinige PKN-gemeenten in ons land waarvan het aantal kerkgangers juist toeneemt. Om iedereen coronaproof plek te kunnen geven is extra ruimte nodig. Met het weghalen van de wand, die tijdens de restauratie van 1973 is aangebracht, worden zo’n twintig plekken extra gecreëerd en kunnen alle leden iedere zondag weer tweemaal een dienst bijwonen. De totale restauratiekosten zijn geraamd op ruim een ton. Hoofdaannemer is Polman uit Kesteren. Vrijwilligers verrichten voorbereidende werkzaamheden.