Sports

Image 27 of 536
< Prev Next >
spring21.jpg
Foto: VidiPhoto<br />
<br />
JAARSVELD - Met uiterste krachtsinspanning probeert de 18-jarige Auke de Wit uit het Utrechtse Jaarsveld donderdag het 9 meter brede oefenwater van zijn polsstokverspringvereniging te overbruggen en zo ver mogelijk te landen. Polsstokverspringen is veel oefenen en risico nemen, dus haalt hij regelmatig een nat pak. Belangrijk voor een goede sprong is volgens hem lichaamsbouw en snelheid. De 'Friese' sport mag zich in een toenemende belangstelling verheugen. Hoewel er op dit moment nog maar zes clubs buiten Friesland en Groningen zijn -en dan alleen nog maar in de provincie Utrecht- groeien ze wel en doen de springers niet onder voor hun concurrenten uit het Noorden. Zowel de records van de dames, junioren als senioren komen uit de provincie Utrecht. Leden van de twee Nederlandse sportbonden -Polsstokbond Holland (PBH) en Frysk Ljeppers Boun (FLB) strijden zowel individueel als in clubverband tegen elkaar. De polsstok wordt al zo'n duizend jaar door boeren gebruikt om in waterrijke gebieden over sloten te springen.