Portfolio

Image 32 of 43
< Prev Next >
grutto7.jpg
Foto: VidiPhoto<br />
<br />
VALBURG - Een grutto houdt donderdag vanaf een paaltje van de Gasunie met argusogen in de gaten wat er op een ongemaaid stuk grasland bij Valburg met zijn kuikens gebeurt. Zo'n 50 procent van de boeren in het agrarisch gebied rond het Midden-Betuwse dorp doet mee aan een financiële regeling voor uitgesteld maaien, een groot succes. Daardoor wordt er pas na het broedseizoen (tussen 1 juni en 1 juli) van weidevogels gras gemaaid. Hoe langer men wacht, hoe hoger de financiële compensatie van de overheid. De intensieve beheersregeling heeft als gevolg dat het aantal grutto's weer is toegenomen. Zo is er sprake van legselbeheer en de aanleg van fouragegreppels. Komend weekend vindt de officiële broedparentelling pas. Voor de veehouders in het gebied is de regeling financieel interessant omdat de grond vrij drassig en het gras over het algemeen van slechts kwaliteit is. Maaien in het broedseizoen kan niet alleen de nesten vernielen en jonge kuikens doden, maar zorgt er ook voor dat de dieren makkelijker te vinden zijn voor predators als eksters, kraaien, ooievaars en vossen. Volgens de Vogelbescherming neemt het totaal aantal grutto's in Nederland echter nog steeds af. De dieren worden ernstig bedreigd door tal van factoren. Vorig jaar, het slechtste vogeljaar ooit, waren er minder dan 40.000.