Nature / Wildlife

Image 136 of 1429
< Prev Next >
gans3.jpg
Foto: VidiPhoto<br />
<br />
ELST – Grauwe ganzen met hun jongen hebben in het Betuwse Elst, langs de Linge een nieuw buffet gevonden: de jonge maïsplanten van een melkveehouder. De maïs is inderdaad bestemd als veevoer, maar dan voor koeien, niet voor ganzen. De maïs is bedoeld als wintervoorraad. De overzomerende ganzen hebben inmiddels gezorgd voor een flinke aanwas in het rivierengebied. Overzomerende ganzen (zo’n 600.000) veroorzaken met name schade aan pas ingezaaide gewassen en grasland. ’s Winters verblijven er ruim 3 miljoen ganzen in ons land.